Samotesty OSVČ nařízeny

Vláda České republiky nedávno nařídila, že všichni OSVČ musejí podstoupit samotestování na chřipku typu COVID-19. S ohledem na tuto novou opatření jsem se rozhodl přijmout předvídavý přístup a zakoupit si testy již předem, za cenu 120 Kč za kus. Tím jsem se vyhnul hysterii a zbytečnému zvyšování cen testů na trhu.

Budu se řídit rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu, které stanovilo, že se budu testovat jednou týdně. Tato opatření jsou důležitá nejen pro mou bezpečnost, ale i pro ochranu okolních osob.

Chci zajistit, aby všechna čestná prohlášení o provedených testech byla dostupná pro veřejnost. Proto budou tyto informace pravidelně aktualizovány a zveřejněny na stránce nazvané SARS-Cov_2 samotesty

Myslím si, že je důležité dodržovat všechna nařízení vlády a přispět k ochraně společnosti před šířením viru. Použití samotestů a dodržování hygienických opatření jsou klíčovými prvky boje proti pandemii.

Věřím, že společnými silami dokážeme překonat současnou situaci a že naše úsilí povede k úspěšnému zvládnutí pandemie. Buďme odpovědní a postarejme se o sebe i o ostatní kolem nás.