Rozšíření chovné skupiny

V roce 2022 jsme se rozhodli pro rozšíření naší chovné skupiny želv. Zakoupili jsme tři mladé želvy, které se narodily v roce 2021 v České republice. Při výběru jsme dbali na to, aby byla zvířata vitální a aby v prvním roce nezimovala.

Na podzim téhož roku jsme přistoupili k zazimování celé skupiny. Věříme, že jsme vybrali do chovu samičky, avšak u tak mladých želv je pohlaví obtížné určit.

Prozatím jsme našim novým přírůstkům dali pouze pracovní jména. První se jmenuje Devatenáctka, druhá Dvacítka a třetí Dvacetjednička. Tato jména jsou pro ně přidělena do doby, než bude jejich pohlaví určeno.

Rozšíření naší chovné skupiny přináší novou dynamiku do našeho chovu. Jsme nadšeni, že můžeme poskytnout nový domov těmto mladým želvám a sledovat jejich růst a vývoj.

Doufáme, že se naše rozhodnutí ukáže jako správné a že se naše skupina bude dále rozvíjet. Jsme připraveni poskytnout našim novým členům péči a lásku, kterou si zaslouží.