GDPR

Jsme připraveni pomoci malým a středním podmikům, i OSVČ s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/769 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, které nabývá účinnosti 25.5.2018

gdpr

GDPR memorandum

GDPR logo
DPO certifikát

Certifikace DPO