Certifikát DPO

V podzimních měsících roku 2017 jsem úspěšně absolvoval certifikační kurz pověřence pro správu osobních údajů (DPO). Tato zkušenost mi poskytla hlubší porozumění požadavkům na ochranu osobních údajů a přípravu na implementaci nařízení Evropské unie č. 2016/679, známého také jako GDPR.

Jako držitel certifikace DPO mohu poskytnout podporu všem, kteří se chystají splnit požadavky GDPR. Mým cílem je pomoci firmám porozumět požadavkům GDPR a úspěšně je implementovat. Ochránit osobní údaje svých uživatelů podle nejvyšších standardů.

Od 25. května 2018 je nařízení GDPR plně v platnosti a dodržování jeho ustanovení se stalo povinností pro všechny organizace zpracovávající osobní údaje občanů EU. Organizace musí být připraveny na tuto změnu a musí zajistit, aby jejich procesy a postupy budou plně v souladu s novými pravidly ochrany osobních údajů.

Mou rolí je poskytnout odbornou pomoc a poradenství při implementaci opatření pro ochranu osobních údajů. Zajistit, aby naši klienti byli připraveni na zacházení s osobními údaji. Snažím se být oporou a zdrojem informací, které jim pomohou dosáhnout souladu s GDPR a chránit soukromí a bezpečnost svých uživatelů.