Zpracovatelská smlouva

Jsme připraveni uzavřírat s našimi klienty tzv. zpracovatelské smlouvy, které splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, tzv. GDPR. Nařízení o ochraně osobních údajů. Tímto jsme zcela v souladu s GDPR.

Tato smlouva je klíčovou součástí našeho závazku chránit osobní údaje našich klientů a dodržovat nejvyšší standardy ochrany dat. Ujistěte se, že veškeré zpracování osobních údajů, které provádíme, je v souladu s požadavky GDPR. Přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti těchto údajů.

Chápeme důležitost ochrany osobních údajů a vážíme si důvěry, kterou nám naši klienti v tomto ohledu projevují. Smlouvou o zpracování osobních údajů se zavazujeme dodržovat všechny požadavky GDPR a zajistit, že vaše údaje budou u nás v bezpečí a důvěrně zachovány.

Jsme hrdi na to, že můžeme našim klientům poskytnout jistotu a transparentnost v oblasti zpracování osobních údajů, a jsme plně připraveni spolupracovat s nimi a odpovědně nakládat s jejich údaji.

Pokud máte zájem o uzavření zpracovatelské smlouvy nebo potřebujete další informace ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás a rádi vám poskytneme veškerou potřebnou podporu a informace.

DPO certifikát