SARS samotesty

čestná prohlášení o výsledcích antigenních samotestů nařízených MZ a MPO plošně pro všechny OSVČ. Používám tsty SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit, který je schválen MZ pro samotestování. Frekvence testů je nařízena na jeden test týdně.

12. duben 2021 7:30

6. duben 2021 7:30

24. březen 2021 7:30