Lucanus cervus

Roháč obecný

Roháč obecný (Lucanus cervus Linné, 1758) je nejznámějším představitelem brouků z čeledi roháčovitých a největším broukem Evropy. Žije v dutinách starých stromů a v mrtvých pařezech v lesích a hájích. S odstraňováním starých stromů a pařezů mizí i přirozené prostředí a zdroj obživy tohoto brouka. Většinu svého života stráví roháči ve stádiu ponravy. V posledních letech se úroveň kvality životního prostředí výrazně zvyšuje a díky tomu se roháči se ve volné přírodě můžeme setkat stále častěji. Jen houšť a větší kapky 🙂