Leguán zelený (Iguana iguana) je zajímavý tvor a zároveň nejvýraznějším zástupcem čeledi leguánovitých. Jeho charakteristická zbarvení se pohybují od jasně zelené po našedlý odstín. Tento býložravý ještěr je vybaven robustními nohami, dlouhým ocasem a podélným hřebenem zubovitých šupin na hřbetě. Mezi samci a samicemi lze pozorovat výrazné rozdíly, přičemž samci mají masitý lalok pod hrdlem, který je podstatně větší než u samic.

Přirozeným prostředím pro leguány jsou lesnaté oblasti tropické Střední a Jižní Ameriky. Tito ohromní ještěři často obývají vysoké stromy, zejména v blízkosti vodních ploch, kde nacházejí dostatek potravy a bezpečí. Jejich schopnost šplhat a plavat je pozoruhodná, což jim umožňuje prozkoumávat různá prostředí a vyhledávat potravu.

Přestože jsou leguáni obvykle mírumilovní tvorové, kteří se vyhýbají konfrontacím, dokáží v případě ohrožení jednat razantně. Pokud se cítí ohroženi, mohou se rychle vrhnout z větví do vody, kde se cítí bezpečněji. Tento instinktivní obranný mechanismus pomáhá leguánům přežít v divočině, kde čelí různým predátorům.

Leguán zelený je fascinujícím tvorem, který nám ukazuje bohatství a rozmanitost života ve světě plném exotických tvorů. Jeho adaptace na život ve stromových korunách a vodním prostředí je důkazem o síle a flexibilitě přírody.