SARS Cov-2 vyřešen

Dne 23.6.2021 jsem absolvoval svou druhou dávku vakcíny proti SARS-CoV-2. Byl to pro mě důležitý okamžik, který mi přinesl pocit naděje a ochrany před nebezpečím pandemie. Po této druhé dávce se podle nařízení soudruhů ve vládě České republiky stávám „čistým“ na následujících 180 dní. To znamená, že nejsem povinen podstupovat další testování jako OSVČ, což mě výrazně ulehčuje v běžném provozu mého podnikání.

Toto rozhodnutí má rovněž dopad na zdravotní pojišťovny, které již neproplácí testy osobám, které jsou očkovány a prošly oběma dávkami vakcíny. Tento krok je vnímán jako podpora očkování a snaha o zvýšení podílu očkované populace v boji proti šíření viru.

Očkování se stalo klíčovým nástrojem ve snaze zvládnout pandemii covidu-19. Poskytuje nám ochranu nejenom jednotlivcům, ale i celé společnosti, tím, že snižuje šíření viru a tím i možnost nákazy pro ty nejzranitelnější.

Pro mnoho lidí, včetně mě, bylo očkování klíčovou událostí, která nám umožnila vrátit se k nějaké formě normálního života. Umožnilo nám to cestovat bez obav, navštěvovat rodinu a přátele, a dokonce i pokračovat v podnikání bez přetrvávajících obav o zdraví a bezpečnost.

Vzhledem k neustálé evoluci situace kolem pandemie a novým variantám viru je důležité, abychom i nadále zůstávali obezřetní a podporovali očkování jako účinný nástroj boje proti nemoci. Pouze společně a s odpovědným jednáním můžeme dosáhnout pokroku směrem k postupnému ukončení pandemie a návratu k normálnímu životu.

Certifikát o uskutečněném očkování je ke stažení zde: PDF (144kB)