Vícefaktorová autentizace

Dvoufázové ověření (anglicky two factor authentication) je proces, který zahrnuje dva nezávislé způsoby, jak ověřit totožnost uživatele při přihlašování počítačům v síti, nebo k přihlašování k různým službám na internetu. Například internetové bankovnictví, email a sociální sítě. Většina služeb na internetu používá nejjednodušší jednofázové ověření identity pomocí uživatelského jména a hesla. Tento způsob je nejméně spolehlivý, protože spoléhá jen na „faktor znalostí“. To znamená, že pokud dojde k úniku hesla, tak ověření přestává být bezpečné. Další z autentizačních faktorů jsou faktory vlastnictví a inherence faktor neboli vnitřní příslušnost. Mezi faktory vlastnictví patří například platební karta, nebo osobní mobilní telefon. Toto ověřování používají Google, Facebook a další. Mezi faktory vnitřní příslušnosti se řadí vesměs všechna biometrická ověření, jako jsou otisky prstů, test oční duhovky nebo test DNA.

Jako Microsoft CSP nabízíme svým zákazníkům, a nejen jim, asistenci při nasazení vícefaktorové autentizace pro Office 365 a dalších platforem, například LastPass, Teamviewer, Google atp.