Líhnutí želviček 2019

Letošní snůška vajec naší želví rodiny přišla možná dříve, a to díky teplému jaru, který nás překvapil svou rychlostí. Bylo rozhodnuto, že je čas přesunout vajíčka do inkubátoru, a tak jsme se na to pustili 21. června. S napětím jsme očekávali, co se bude dít. A pak přišel den, kdy se první vylíhnutá želvička objevila, 12. srpna 2019. Byl to úžasný okamžik, který jsme sledovali s radostí. O dva dny později se k ní připojila další želvička, a najednou byla naše rodina o dalšího člena bohatší. V inkubátoru nyní stále trpělivě čekáme na vylíhnutí dvou zbývajících vajec, pevně věříme, že brzy přijdou další noví členové naší rodinky.

Bohužel, ne všechno probíhalo podle plánu. Jedna z ranějších snůšek, položená zhruba v polovině května, se nakonec ukázala jako neoplozená. Byla to pro nás malá smůla, ale současně to byla součást celého procesu, který nám ukázal, jak přirozený výběr funguje. Snůška od třetí maminy zůstala ve venkovním výběhu, podobně jako tomu bylo v loňském roce. Doufejme, že i přes tato drobná zaváhání se brzy objeví další malí želvičky, které nám obohatí naši želví rodinku o další nepopsatelné radosti a zážitky. Každý nový člen naší želví rodiny je pro nás důležitým přírůstkem a přináší nám nekonečnou radost a lásku.