Mravenec lesní, známý také jako mravenec lesní větší (Formica rufa L.), je robustní druh mravence dosahující délky 8 – 10 mm. Patří do skupiny tzv. lesních mravenců a je vizuálně podobný svým blízkým příbuzným, jako je mravenec lesní menší (Formica polyctena) a mravenec luční (Formica pratensis). Mravenci lesní si budují velká, kupovitá mraveniště na okrajích lesů.

Tento druh mravence je rozšířený na celém území Evropy s výjimkou jihovýchodní části. Vyskytuje se také v mírném pásmu Sibiře, na Kavkaze a v Severní Americe. Mravenci lesní lépe snášejí vyšší a chladnější polohy než jejich příbuzní a upřednostňují vlhčí stanoviště. Často je lze nalézt v listnatých i jehličnatých lesích, kde si zakládají svá mraveniště.

Jejich mraveniště jsou impozantní stavby, které mohou být viditelné na okrajích lesů. Mravenci lesní hrají důležitou roli v ekosystému lesa, kde přispívají k rozkladu organické hmoty a regulaci populace jiných hmyzích druhů. Jsou také klíčoví v procesu výměny živin v půdě a přispívají k jejímu zlepšování.

Díky své významné úloze v lesních ekosystémech jsou mravenci lesní důležitým objektem studia pro ekology a ochranáře přírody, kteří se snaží pochopit jejich chování a vliv na okolní prostředí.