Cvrček domácí (Acheta domesticus, alt. domestica) je středně velký hmyz, který je široce rozšířený po celém světě. Je známý svou schopností přizpůsobit se různým prostředím a je hojným nevítaným obyvatelem mnoha ústředně vytápěných budov.

Jednou z charakteristických vlastností cvrčka domácího je jeho tendence k požírání uskladněných potravin. Tento hmyz je často považován za škůdce, protože může poškozovat potraviny skladované v domácnostech a komerčních zařízeních. Jeho aktivita může být zvláště obtěžující v noci, kdy vydává hlasité cvrlikání, které vzniká třením zadních končetin. To může být rušivé pro obyvatele domu a vyžaduje opatření k jeho omezení nebo odstranění.

Navzdory svému nevítanému statusu má cvrček domácí také své místo v ekosystému. Je součástí potravního řetězce pro mnoho druhů ptáků a malých savců a může být využíván i jako potrava pro domácí zvířata. Navíc je známý svou schopností produkovat zvuky, které jsou často slyšitelné v okolí. Tento hlasitý cvrkot může být předmětem zájmu studií chování hmyzu a akustické komunikace.

Vzhledem k jeho časté přítomnosti a potenciálně rušivému chování je řešení problémů spojených s cvrčkem domácím často součástí programů pro kontrolu škůdců v domácnostech a komerčních budovách. Odborníci na ochranu před škůdci mohou nabídnout různá opatření, včetně prevence, sanace a použití insekticidů, aby minimalizovali přítomnost tohoto hmyzu a minimalizovali jeho negativní dopady.