Dobrovolná karanténa SARS

V minulém týdnu jsem se ocitl v situaci, kdy jsem měl blízký kontakt s osobou podezřelou z nákazy SARS-Cov2. Tento incident mě motivoval k rozhodnutí podstoupit testování na přítomnost viru. Stanovený termín testu byl pondělí 22. února 2021, a s napětím očekávám výsledek, který by měl být známý v následujícím úterý.

V případě, že test vyjde negativně a nebudu nakažen, ihned ukončím dobrovolnou karanténu, kterou jsem si preventivně zahájil. Poté budu opět k dispozici pro práci přímo v kanceláři. Avšak, v situaci, kdy test ukáže pozitivní výsledek a potvrdí nákazu, budu nucen podstoupit další testy a mé dobrovolné opatření se změní v nařízenou karanténu.

Během mé absence v kanceláři, která může trvat až do mého úplného zotavení, jsem připraven poskytovat veškerou nezbytnou podporu a služby online. Vaše pochopení a trpělivost jsou v této složité době pro mne velmi důležité a oceňuji vaši podporu.

Myslím si, že společně dokážeme překonat tuto výzvu a brzy se vrátíme k normálnímu provozu. Vaše solidarita a spolupráce jsou klíčové pro úspěšné zvládnutí této situace. Z celého srdce vám děkuji za vaši trpělivost a podporu.